Wielkie Myśli na Facebooku
Menu

Denzel Washington / cytaty i wielkie myśli

Success? I don't know what that word means. I'm happy.
But success, that goes back to what in somebody's eyes su... czytaj więcej »
+ 0 -